ĐẾM BỎ TRÙNG TRONG PIVOT TABLE

Pivot Table là một trong những tính năng hữu dụng và là công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ. Dùng Pivot Table bạn có thể thống kê, trích lọc, phân tích dữ liệu dễ dàng và một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, có một điều mà ta hay gặp phải khi thống kê dữ liệu đó là dữ liệu bị trùng lặp – ngay cả trong Pivot Table. Vậy, ta sẽ xử lý vấn đề này như thế nào trong Pivot Table?

Cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đó là sử dụng “ Add this data to the Data model” hay gọi cách ngắn gọn là Add Model.

Cùng tham khảo qua ví dụ nhỏ sau:

Ta có 1 bảng dữ liệu như sau

Đưa bảng dữ liệu vào Pivot Table -> Chọn ” Add this data to the Data Model”

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Create PivotTable Data6 Choose the data that you want to analyze Select a table or range Iable/Range: Use an external data source Choose Connection... Connection name: Use this workbook's Data Model Choose where you want the PivotTable report to be placed New Worksheet Existing Worksheet Location: 土 Choose whether you want to analyze multiple tables Add this data to the Data Model Û-*----* OK Cancel'

Kéo báo cáo ” Số kho ở các miền”

Hiện tại các kho đang bị trùng, để bỏ trùng vào Value -> Value Fields Setings để chỉnh sửa

Chọn ” Distinct Count ” -> OK

Nếu không chọn “Add this data to the Data Model” thì sẽ không xuất hiện Distinct Count -> Không thể đếm bỏ trùng.

Kết quả đúng đạt được

Kết quả bị trùng

👉 Link download File thực hành: DrB_DemBoTrung.xlsx – Google Drive

0 Points


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.