MỘT CÁCH DÙNG KHÁC CỦA POWER BI: TỰ LÀM MỚI VÀ TRÍCH XUẤT SANG EXCEL

Bạn đã bao giờ cần đưa dữ liệu đến khách hàng nội bộ một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh khẩn cấp, ở định dạng dễ truy cập, có thể cập nhật chưa?
Tất nhiên!
Có rất nhiều cách để thực hiện việc này và tôi đã thử các tuyến đường khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Một số thậm chí còn thành công, nhưng tôi chưa bao giờ hoàn toàn hài lòng với việc đáp ứng các yêu cầu tổng hợp về bảo mật, kiểm soát và tự động hóa cũng như sự hài lòng của khách hàng.
Nếu tôi hiểu sai khía cạnh bảo mật, liệu tôi có đang vô tình cấp cho người khác quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của tôi và dữ liệu mà nó nắm giữ? Nếu kiểm soát không đủ chặt chẽ, liệu họ có thể thực hiện thay đổi hoặc làm chậm hiệu suất của hệ thống không? Để đạt được đủ quyền kiểm soát và bảo mật, tôi có phải hy sinh khả năng tự động hóa việc trích xuất dữ liệu, để lại cho mình một công việc thủ công thường xuyên để thực hiện. Nếu tôi thắt chặt tất cả những điều này, liệu kết quả cuối cùng có thể sử dụng được… hoặc thậm chí có thể nhận ra… đối với khách hàng?
Tôi biết rằng về lý thuyết, một nhiệm vụ khẩn cấp như thế này không thể lặp lại nếu không trở thành một sự thay đổi hoặc phát triển theo kế hoạch, nhưng hãy nghĩ về khoảng thời gian cần thiết để chuyển đổi một yêu cầu thành một giải pháp trong quá trình sản xuất. Tôi có thể nói với Giám đốc của mình rằng dữ liệu được yêu cầu không có sẵn thường xuyên cho đến khi chúng tôi thông qua quản lý dự án / ITIL / kiểm soát thay đổi / bất kỳ hệ thống kiểm soát liên quan nào khác không? Sau đó, thêm thời gian phát triển cần thiết, giả sử khối lượng công việc của tôi đã đầy đến công suất.
Đây không phải là vấn đề tạm dừng hiển thị, nó gây khó chịu hơn, nhưng nó có thể là một vấn đề lặp đi lặp lại và dai dẳng. Gần đây, tôi đã biết rõ hơn về điều này khi đang trong quá trình triển khai kho dữ liệu để cung cấp báo cáo Power BI. Nhóm của chúng tôi lần đầu tiên kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau và cung cấp nhiều thông tin phức tạp hơn, tất cả đều mất thời gian. Trong thời gian chờ đợi, doanh nghiệp đã nhận thức được sự tiến bộ của chúng tôi và họ muốn được tham gia – mọi nhóm cần điều gì đó ngay lập tức.
Trong khi cố gắng đáp ứng một nhu cầu cấp thiết gần đây, tôi chợt nhận ra rằng Power BI đưa ra một giải pháp đơn giản. Tôi có thể lấy dữ liệu từ kho dữ liệu mới của mình, sử dụng chế độ xem để kết hợp các nguồn khác nhau, thêm tiêu chí lọc bằng cách nhập truy vấn SQL vào nguồn dữ liệu Power BI và trình bày bảng dữ liệu đơn giản cho người dùng cuối. Báo cáo kết quả có thể được xuất bản dưới dạng Ứng dụng Power BI và tập dữ liệu cơ bản được làm mới theo lịch biểu.
Sau đó, người dùng của tôi có quyền truy cập thẳng vào dữ liệu họ muốn, ở định dạng dễ nhận biết, được làm mới theo thỏa thuận. Họ có thể dễ dàng xuất sang Excel để phân tích thêm và vì vậy họ rất vui. Bảo mật được thiết lập trong quá trình tạo Không gian làm việc ứng dụng và xuất bản Ứng dụng, vì vậy, miễn là tôi thêm một thành viên trong nhóm trực tiếp của mình vào vai trò Quản trị viên không gian làm việc ứng dụng, toàn bộ quy trình có thể dễ dàng được hỗ trợ bởi người khác ngoài tôi nếu tôi không. xung quanh. Người dùng có thể xem dữ liệu của họ và xuất ra nhưng không có kết nối trực tiếp đến kho dữ liệu. Khi giải pháp tạm thời được đưa ra, nó không cần sự can thiệp của tôi.
Có một rủi ro là các giải pháp ngắn hạn này sẽ không bao giờ được thay thế bằng các báo cáo có phạm vi phù hợp, nhưng kế hoạch là tất cả các giải pháp đó sẽ được xem xét, như một phần của dự án BI đang thực hiện của chúng tôi. Có một vài trường hợp trích xuất dữ liệu theo cách này thậm chí có thể là câu trả lời – người quản lý hoạt động không chỉ tìm kiếm “bao nhiêu thuộc tính của chúng tôi cần khảo sát trong vòng 60 ngày tới”, họ cần biết “thuộc tính nào cần một cuộc khảo sát trong vòng 60 ngày tới ”.
Đó là một giải pháp đơn giản cho một vấn đề không phải là vấn đề lớn, nhưng tôi thấy hài lòng.
(Viết bởi HELEN CLARKE, bản dịch tiếng Việt: Minh Anh Do)

-1 Points


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.