PIVOT TABLE KHÔNG HIỆN THỊ DỮ LIỆU

Một vấn đề khác rất thường gặp trong Pivot Table là khi Pivot Table của bạn không hiển thị dữ liệu. Trong trường hợp như vậy, khi bạn đặt 2 trường trở lên trong phần Row (Hàng), mục hoàn chỉnh sẽ không xuất hiện trong mỗi phần này. Để giữ bố cục nhất quán, bắt buộc phải hiển thị tất cả các mục trong mỗi phần.

Ví dụ mục Doctor ta không thấy có giới tính là nữ (Female) như các mục khác, điều này là do không có dữ liệu trong Female nên sẽ không hiện thị trong bảng Pivot Table. Tuy nhiên bạn vẫn muốn hiện thị dòng Female như các dòng khác thì sẽ thực hiện như thế nào? Dưới đây sẽ là các bước thực hiện.

Bước 1: Đặt chuột vào một ô trong cột Row Labels

Bước 2: Phải chuột và chọn Fields Setting

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Field Settings => Chọn Layout & Print => chọn Show items with no data => OK

Ta được kế quả như sau:

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

0 Points


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *