SỬ DỤNG BỘ LỌC VỚI LABELS TRONG PIVOT TABLE

Ở các buổi trước, DrB đã chia sẻ với các bạn về cách lọc dữ liệu trong Pivot Table.

Hôm nay, DrB sẽ chia sẻ với các bạn cách lọc dữ liệu trong Pivot Table với Labels. Các bạn có thể tham khảo qua ví dụ dưới đây.

Ta có bảng báo cáo doanh thu theo khách hàng, giả sử muốn tìm những khách hàng có doanh thu từ 500000, ta sẽ dùng cách lọc với Labels như sau:
Bước 1: Kích chuột vào mũi tên trong Row Labels -> Value Filters -> Greater Than Or Equal To (hoặc có thể lựa chọn kiểu sắp xếp khác tùy mục đích của bạn):

Bước 2: Hộp thoại Value Filter (Customer) xuất hiện nhập giá trị cần so sánh. Ví dụ ở đây tìm khách hàng đem lại doanh thu lớn hơn hoặc bằng 500000 -> kích chọn OK

Kết quả ta đã lọc được những khách hàng thoả mãn điều kiện có doanh thu lớn hơn hoặc bằng 500000

👉Link download file thực hành: DrB_LocDuLieuVoiLabels.xlsm – Google Drive

0 Points


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.