TÍNH NĂNG MỚI TRONG BẢN CẬP NHẬT POWER BI THÁNG 3/2022

  1. PHẦN REPORTING

New Format Pane: Thanh định dạng theo thiết kế mới đã được đưa vào chế độ hiển thị mặc định. Dự kiến sẽ chính thức được sử dụng trong bản cập nhật tháng 5 và lúc đó chúng ta sẽ không thể quay trở lại thiết kế cũ. Do đó, chúng ta nên tập làm quen và sử dụng với tính năng này.

Error bars: Tính năng này được hiểu là thể hiện các điểm cận trên (Upper) và cận dưới (Lower) vào biểu đồ line để hình dung sự không chắc chắn trong dữ liệu của bạn. Với tính năng mới này, bạn có thể chỉ định cận trên và cận dưới cho các giá trị trên biểu đồ đường và tùy chỉnh cách hiển thị sự không chắc chắn trên biểu đồ của bạn.

Vì đây là tính năng mới nên chúng ta phải cho phép sử dụng bằng cách vào File -> Options -> Preview features -> chọn error bars. Tạo 1 line chart và đưa giá trị measure cũng như các giá trị cận trên, cận dưới vào.

Mặc định các khoảng này sẽ được biểu thị bằng một đường thẳng đứng với các chữ hoa ngang ở hai đầu.

Dynamic format strings now supported for all chart elements: với cập nhật này thì chúng ta đã có thể tùy biến cách hiển thị giá trị là chuỗi “string” với những dấu phân cách để làm cho giá trị dễ đọc, dễ hiểu hơn trước đây. Cụ thể:

Updates to the Azure Maps visual: Azure Map là một chart khá hay của Power BI, tuy nhiên các phiên bản trước muốn dùng được chart này thì chúng ta phải xác định đúng kinh độ – vĩ độ. Điều này gây ra khó khăn cho người dùng vì trong thực tế họ lưu giữ các vị trí, địa điểm theo 1 địa chỉ thôi hoặc Azure Map cũng đã cho thêm các trường thông tin nhiều lớp. VD: quốc gia, vùng miền, tỉnh thành,.. rồi từ đó chúng ta dùng tính năng Drill through để khai thác thông tin hiệu quả hơn.

Pie charts in Azure maps: tính năng này thì những map chart khác đã có từ lâu, cụ thể là thể hiện thị phần trên 1 Pie chart như sau:

Sensitivity labels update: nâng cấp mới cho phép chúng ta áp dụng sensitivity label trên những file có dung lượng lớn hơn 2GB.

  1. PHẦN DATA CONNECTIVITY & PREPARATION

Chúng ta có những kết nối mới sau:

– BitSight Security Ratings

– Bloomberg Enterprise Data and Analytics (Connector Update)

– Anaplan (Connector Update)

– FactSet Analytics (Connector Update)

– AssembleViews (Connector Update)

  1. PHẦN SERVICE

Datasets hub improvements: phần này cải tiến lại các tab thể hiện thông tin rõ ràng hơn, cụ thể:

– Tab ALL: thể hiện tất cả các datasets và được sắp xếp theo thời gian

– Tab My datasets:thể hiện các datasets của chính bạn

– Tab Trusted in your org: chỉ thể hiện các datasets đáng tin cậy trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn theo thứ tự Certified trước, Promoted sau.

Power BI Goals enhancements:

– Custom statuses in Scorecards: cho phép tùy biến các tên hiển thị các trạng thái hoặc màu sắc theo ý bạn.

– Power BI Goals Teams notification: thông báo mới về Goal được cập nhật ngay trong ứng dụng Power BI trong Microsoft Teams giúp bạn cập nhật thông tin từ nhiều nguồn đa dạng hơn và tức thời hơn.

  1. PHẦN DATA VISUALIZATIONS

Các loại chart mới:

Drill Down Donut PRO by ZoomCharts

Graphomate matrix 2021.4

Strip Plot by Nova Silva

sccoPLANNING by Accobat

0 Points


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.