XỬ LÝ GIÁ TRỊ NULL KHI THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TOÁN TRÊN POWER QUERY

Mô phỏng lỗi:

Cho dữ liệu chứa những ô bỏ trống:

Khi ta thực hiện phép tính (cộng trừ nhân chia) ở excel thì những ô không điền giá trị được hiểu bằng 0 và ta vẫn có thể thực hiện phép tính đối với những ô bỏ trống

Tuy nhiên khi đưa vào Power Query, những ô bỏ trống sẽ hiển thị giá trị Null

Vấn đề: Khi thực hiện phép tính giữa những ô chứa chứ số với những ô chưa giá trị null thì luôn cho ra kết quả là null.

Yêu cầu: Tạo cột mới là tổng của cột EastWest sao cho các giá trị của cột mới này không hiển thị giá trị null.

Cách thực hiện xử lý lỗi (có 2 cách):

Cách 1: Thay thế giá trị null bằng số 0

Chọn các cột dữ liệu chứa giá trị null (hoặc Ctrl + A chọn cả bảng) -> vào Transform -> Replace Values

Điền thông tin giá trị tìm kiếm và giá trị thay thế:

Nhấn OK ta được kết quả:

Sau đó nhấn chọn 2 cột EastWest -> Vào Add column -> chọn Standard -> Add

Cách 2: cộng 3 cột rồi loại bỏ đi 1 cột khỏi công thức

Bước 1: Đưa bảng vào Power Query

Ta được kết quả:

Bước 2: Tạo cột mới là tổng của cột East và West

Bôi đên 3 cột => Add Column => Standard => Add

Ta được kết quả cột mới Addition là tổng của 3 cột East, West, North

Nhưng yêu cầu của ta là cộng tổng 2 cột EastWest

Click vào bước Inserted Sum, tại phần công thứ fx của bước này, ta xóa bỏ [North] rồi ấn phím  Enter

Kết quả: Ta được tính được tổng của cột EastWest

Giải thích bước làm:

Tại sao không thực hiện luôn phép cộng cột East West mà phải đi qua bước cộng 3 cột East West North rồi xóa [North] ở công thức để ra phép cộng của cột East West ?

Ta thứ cộng 2 cột

Kết quả

Như vậy khi cộng/trừ 2 cột với nhau và trong những cột này có giá trị null, để không ra giá trị null thì ta phải cộng 3 cột trở lên, sau đó vào công thức xóa bỏ 1 cột.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

1 Points


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *